2014/01/08

Akong Damgo


Akong damgo 
Akong ampingan
 Dili nako kaniya
Patumban.

Ang Tibuok Kalibotan


Ania ako, diha kanimo
Ug ikaw ania dinhi kanako
Kay  ikaw ang tibuok kalibotan
Sama nga ako ang kalikopan
Ang tanang kawanangan.

2013/02/10

Lawak Sa Balak


Naa bay lawak ang balak? 
Naa bay suok nga iyang tagoanan? 
Nganong dili man mogawas?
 Nganong di man makit-an? 

Akoy 
2012.2.10

Mao Ra Ba Gihapon?


Komosta ka na man tawon?
Daghan na ang nanglabay nga panahon
Daw nagkalain-laing salida kun sugilanon.
Ubay-ubay na ang imong mga panahom
Sa kinabuhi, sa pagtuo, sa Dios ug sa tawo
Imong salabotan nagkalalom
Ang kasingkasing malinawon
Dako ang kausaban sa tanan,
Ang palibot kun 
Ang kalibotan.
Ug ikaw...
Mao ra ba gihapon?

Akoy
2012.2.10

2013/02/01

Damgo


Kinsay
 nagdamgo nga 
natulog man ka?
Ug
 sa imong pagmata,
 kinsa uroy ang 
nagadamgo 
kanimo?

Akoy
2012.2.1

Kahayag Ug Anino


May 
kalainan ba 
kon 
ako ang kahayag
 ug ikaw ang anino
kon 
ako ang anino 
ug ikaw ang kahayag
Nga
 dili man kita 
ang tigpasiga sa suga?

Akoy
2012.2.1

Nagtingkagol Nga Balak


Naa bay balak diha
Nga nagtingkagol?
Buot nakong
Buy-an.

Akoy
2012.2.1

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita