2009/05/22

Usa Ka Bata

Usa ka bata
Nagtungko sa daplin
Sa ganghaan sa sinehan
Nagpaluoyluoy intawon
Aron siya pasudlon.

Akoy
2009.5.10

Naunsa Man?

Mikidlap sa panundoman
Imong mata
Malumo mong panan-aw
Imong ngabil

Naunsa man?
Kalit kang nahanduraw?
Di ba ikaw si Nene?
Imong bana, si Boy?


Akoy
2009.5.22

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita