2009/06/23

Ulipon

Nakalingkawas sa gapos sa tiil ug kamot
Apan ulipon gihapon sa pangisip ug kasingkasing.

Akoy
2009.6.23

Global Nga Krisis

Unsay naa sa hamis nga paa?
Maayo pa ang nawong
Kay may bugas-bugas.

Akoy
2009.6.23

Komon Sens

'Sentido komon'---
dili utok
dili bagol-bagol
dili agtang
dili kilid sa ulo

'Komon sens' diay!

Akoy
2009.6.23

Tipik

Nagkatag
Ang mga pulong
Tipik sa hulagway
Sa kahimtang karon.

Akoy
2009.6.23

Pula

May pagbati
Ang tangkugo nga gigunitan.
Ug adunay bulok
Kay mipula ang aping.

Akoy
2009.6.23

Usa Ka Payong

Duha ka amiga
Sa usa ka payong.
Ang ilang nawong
Nagkamay-ong.


Akoy
2009.6.23

Makumkom ba?

Makumkom ba sa balak
Ang tanang kaanyag?

Akoy
2009.6.23

Angkas

Matahom ug mapahiyomon siya
Nga gaangkas
Gahupot sa sapot nga nabinat paubos
Gikan sa iyang pusod.

Sutoy ang dagan sa iyang bisikleta.

Akoy
2009.6.23

Sa Usa Ka Balak

Sukdon ko
Ang kalangitan sa kahiladman
Suroyon ang kabukiran sa dughan
Ug sudlon ang kalasangan sa kasinatian

Dayegon ko
Ang mga tanaman, kahayopan, kalanggaman ug kaisdaan
Sa handomanan, kahimatngonan, handurawan ug pangandoy
Sa usa ka balak.

Akoy
2009.6.23

Sulod

Ang sulod nga unod sa balak
Wa gyoy lami kon dili kasudlan.

Akoy
2009.6.23

Hubo

Bisan unsa ka gwapa
Sa iyang sapot ug pamayhon,
Ang unod man gyod ang pangitaon---
Ang hubo nga kahiladman sa sugilanon sa iyang kalag.

Akoy
2009.6.23

Adlaw

Gabii
Gipabugnawan og 'Adlaw' *
Ang atong 'kapatiran'
Nalingaw ta's tagay
Ug estoryahanay.

Apan
Dili tingali ko makadumdom
Pagpalit ug pagbitbit
Sa imong tugon,
Uga nga Rexona.

* Sol, beer gikan sa Mexico

Akoy
2009.6.23

Tanghaga

Gusto nako pangutan-on
Ang kahoy sa atbang
Kon unsa kining
Tanghaga sa adlaw

Akoy
2009.6.23

Nakutaw

Mibagting na lang ang batingaw
Wa pa kalugdang ang akong gibati

Nakutaw!

Akoy
2009.6.23

Sungkod ug Basura

Si manang may sungkod na
Gapamunit gihapon og basura

Akoy
2009.6.23

Pahiyom

Nasalipdan sa tanaman
Wala ko niya makit-an
Gadala siya'g pizza

Sa iyang pagbalik
Nagkalingiay, nagkit-anay mi
Dala among pahiyom.


Akoy
2009.6.23

Milingiw

Milingiw ang babaye sa bintana
Samtang mipahapsay sa iyang buhok.

Akong nasiplatan pag-usab sa iyang pagkanaog
Manghod diay sa amiga sa akong higala

Kay ang among higala wala na
Milingiw siya kay daw dili na mi kaila.

Akoy
2009.6.23

Panahon

Gahinan mo ba
Ang dalan og panahon
Kun sa balay lamang
Igahin ang tanang higayon?

Akoy
2009.6.23

Dili Init

Nindot
Dili init, dili bugnaw
Dili hapdos sa panit
Ang hayag sa adlaw
Karon

Akoy
2009.6.23

Basurera

Ang bao,
balay ang dala.
Si manang,
basura.

Akoy
2009.6.23

Luwas Sa Kanser

Nahuman na gyod ang imong pag-antos
Natapos ang imong kabalaka
Nalaktoran nimo ang bung-aw sa kamatayon
Ug nasalba pa gyod ang imong paa.

Dalaygon ang Dios!
Giluwas ka gikan sa kanser!

Akoy
2009.6.23

Ngano

Nganong mobasa ko'g balak?

Aron makasinati og kahimuot.

Akoy
2009.6.23

Alas Tres

Untop alas tres
Lumoy ang kainit

Gihabolan sa panganod
Ang adlaw

Natapos na
Mopanaw na

Kasingkasing na lang
Ang andamon.

Akoy
2009.6.23

Halad

Kini
Alang sa kumbira
Halad
Hikay
Salo-salo ug
Katagbawan
Sa uban.

Akoy
2009.6.23

Unang Paglakaw

Hiyas
Ang una mong paglakaw
Taliwala sa hudyaka sa banay
Gikan sa bukton sa ginikanan
Paingon sa mga kamot
Sa imong uyoan ug apohan.

Akoy
2009.6.23

Gaaso

Gidugang ang init-tubig
Sa nahubsan nga tsa.
Tin-aw na
Tataw na ang luy-a

Gaaso pa.

Akoy
2009.6.23

Sugilanon

Miagi siya nga gatan-aw-tan-aw
Mibarog sa atubangan dayon lakaw
Ug sa iyang paglingi

Mora'g librong gikahinaman
Ang iyang dughan, lami bukharon
Unsa ka ha ang iyang sugilanon?

Akoy
2009.6.23

Luha

Kay gaulan
Mitulo
Ang luha
Sa dahon
Sa kahoy.

Akoy
2009.6.23

Kalooy

Kalooy sa bulak
Nga gibitbit sa dalagita.

Akoy
2009.6.23

Asa Ka?

Asa ka?
Asa ka?

Pastilan!
Asa tawon ka?

Di na ni mao.
Di na ni mao.

Akoy
2009.6.23

Manakop

Bugnaw ang kalibotan karon
Moadto ko sa Prague Cafe
Manakop og balak

Sa gawas molingkod
Sa daplin sa dalan
Mohanggab og lab-as nga hangin

Samtang motagamtam
Sa pagkaong Hinapon
Maniid ko sa iyang pag-abot.

Akoy
2009.6.23

Kahimatngonan

Kinsay makataklob
Sa iwag sa kahimatngonan?
Kinsay makatiklop
Sa iyang mga pako?

Akoy
2009.6.23

Ang Kahilom

Mas daghan pa'g
Makumkom
Ang kahilom.

Akoy
2009.6.23

Kataposan

Usahay makapasalamat kay naay utlanan
Ug dili lang usa ang kanunay'ng halaran
Adunay kagawasan nga mopili
Ug moundang sa naandan
Mapasalamaton kay dunay kataposan.

Akoy
2009.6.23

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita