2008/10/26

Haw-ang

Haw-ang nga sudlanan
Pukawa ko
Inig kita nako nimo
Pahinumdomi ko.

Akoy
2008.10.26

Pagmata

Pagmata
Samtang mobangon
Pagmata
Samtang mobarog
Pagmata
Samtang mohunahuna
Pagmata
Samtang modesisyon
Pagmata
Samtang molihok
Pagmata
Samtang mobuhat
Pagmata
Kay adlawan na.

Akoy
2008.10.26

Kaban

Ako lang ang mobayad
Sige lang, kay gikan ni gihapon sa
Maong kaban

Akoy
2008.10.26

Prinsipyo

Ang sakyanan
Paanakon og sakyanan

Ang gasto sa balay
Bayran sa kita sa balay.

Akoy
2008.10.26

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita