2006/11/13

Kahayahay sa Katahoman

Human sa paningkamot,
paghunat sa tibuok kusog
sa kasingkasing ug hunahuna,
nga dili na gani ikatulog…
human niini,
isalig ang suliran ngadto kay Bathala.
Ang dili na makaya
itugyan Kaniya.

Lingkod ra god
nga wa nay laing buhaton
ug wa nay hunahunaon.
Ang bisan unsa nga mosantop
sa ulo, ihipos ubos sa sampot
ug lingkoran gyod aron dili kagimok.
Tan-awon ang hangin nga
namaypay sa bintana
ug ang mga dahon nga
mikiaykiay… makigsayaw.

Daw tua ka man sa disyerto sa
paglabay sa mga adlaw.
Wa gyoy umalabot nga kasulbaran.
Salig lang gihapon hangtod
sa tukmang higayon
nga ang katin-aw sa panan-aw
mobutyag sa husto ug dili mao,
ang nindot kun maot.
Human pagpili sa tinuod
nga katahoman, matagamtaman
ang kahayahay.

Akoy
2006.11.13

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita