2006/10/28

Pamahaw Ang Pahiyom

gatimpla'g kape...humot-humot
"daw moduaw ang balak karon...”
giandam ang dagang:

natagamtam ang kahumot
magpaabot ba kun
maglingkodlingkod lang gyod?
andam na ang ikaduhang baso,
lasaw na gamay ug tab-ang pa...
katam-is, diin gikan kining pahiyom?

ang nasiplatan nga hulagway,
hamis nga aping misapnay sa buhok
nga hapsay, kapehon nga katahoman
siya gasandig, gipatong ang mga bukton
sa gamayng paril daplin sa hagdanan...
unsay gapaluyo sa gasud-ong niya'ng mga mata?

ang kape hapit na mahurot
ang balak wa pa miabot, siya hinoon...
pamahawon ang iyang pahiyom.

Akoy
2006.10.28

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita