2006/10/29

Kahinangop

kon motulo ang luha ngadto sa basong kape
nga gihuptan duol sa dughan, mohumot...

kini mopukaw sa handomanan
sa kanhiay...daw pagsigop og
sinabwang kamonggay...motagbaw kanimo
ug sa imong kahinangop sa Yutang Tabonon.

may kainit sa dughan nga motuhop sa kalawasan,
mosulay paglumos sa panghupaw...
diin ko karon malipayon....ug hain na diay
kadtong karaan nga hayahay?

sa imong pag-inom pag-usab...dimdima...
ang lami sa tinimplaha’g luha ug pahiyom.


Akoy
2006.10.29

Hinagpat nga Luha

kon modaligdig ang luha ngadto sa baso sa kape...
mosamot ang iyang kahumot

kini mopukaw sa handomanan
sa kanhiay...daw pagsigop og
sinabwang kamonggay...madimdim nimo ang
lamilami ug paratparat sa kahaponon.
ang init sa sabaw motagbaw sa kahinangop
sa Yutang Tabonon…
may kainit sa dughan nga motuhop sa kalawasan,
mosulay paglumos sa panghupaw...
diin ko karon malipayon....ug hain na diay
kadtong karaan nga hayahay?

imna pag-usab ang humot nga kape...dimdima...
ang tinimplaha’g pahiyom ug hinagpat nga luha.


Akoy
2006.10.29

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita