2012/01/07

Dalan

Sa sunod nga estasyon
Malaktan ang karaang dalan
Xi Da Jie
Nga imong gibaktas kaniadto.
Wa kunoy kausaban
Mao-mao ra daw gihapon.
100 ka Tuig na ang milabay.

Akoy
2012.1.7

Gabon

Sakay sa bus
Agi sa tulay
Ibabaw sa Yangtze
Ang gabon sa palibot
Daw katugnaw nga mitabon
Sa kabalayan sa ubos.

Akoy
2012.1.7

Sapot

Maanindot ang iyang sapot
Kalipay ang dayag karon
Kaniadto, paglaum.

Akoy
2012.01.07

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita