2009/04/29

Sa Dalag Nga Bukid

Ulan init
Ulan init
Lima ka oras
Angat sa bukid

Tugnaw basa
Tugnaw basa
Dunay kape unta
Didto sa ibabaw.

Lami lami
Ang init sa kape
Bisan ang gisudlan nga baso
Plastik uyamot.

Akoy
2009.4.29

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita