2011/04/15

Simponiya Sa Kaadlawon

Sa pagmata, nadungog
Ang tugtogaok sa manok
Awit sa kalanggaman
Kasikas diha sa kahilom
Daw simponiya sa kaadlawon.


Akoy
2011.4.15

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita