2005/10/19

Bisaya nga Manok

I
Mga Biniyaan
Latagaw sa kadalanan
Usay kakha usay tuka
Sa bisang unsa, mokaon lang

Niwang ug idlas
Hapit maihalas
Kay bisan sa damgo
Gigukod og mangtas.

Bisan ang pugaran
Gikamang sa bitin
Gilamoy ang mongaan,
Mga piso nagkaguliyang.

Ang gilumloman nga itlog
Gidila-dilaan, ngil-ad ang dangatan
Kay bisan mapiso, tukbon man lang
ug kon makaipsot, dagiton sa agila.

II
May tingog sa kamingawan
Sa kaadlawon madunggan
Tugtogaok. ….ang adlaw misubang,
ang manok nga bisaya, sa Yuta mitugpa.

Mibirig-birig sa pinangga
Dalit ang binhi sa yuta
Tugob sa kahidlaw
Tingob nga hatag.

Ang pakigsalo sa gugma
Kinaham nga labing lamian
Undanon nga handomanan
Katagbawan sa kahiladman.

Adobo,pinirito kun gikalamonggayan
Tinibuok, sinugba, kun sinabwan
Kalami gyod balik-balikan
Ang talagsaon...ang Bisaya nga Manok.

Akoy
2005.10.19

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita