2006/02/18

Urom

Damgong way pako
ang langgam nga
way kakahoyan.

Namuypoy
ang mga nga bukton
sa pakighalog sa urom.


Akoy
2006.2.18

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita