2009/06/21

Taligsik

Taligsik

Ang laki gapayong
Gasungkod
Bakang-bakang ang lakang
Way paki sa natagboan

Talinis

Ang gilikayan sa babaye
Ug sa usa ka lalaki
Aron dili matulisok sa payong
Sa bakang nga way paki-alam.


Akoy
2009.6.10

Bukhad

Bukhad nga pula
Abi ko'g alibangbang
Bulak man diay.

Akoy
2009.6.10

Tangkugo

Hamis ang tangkugo
Ug ang iyang aping.

Gipuyos ang buhok
Itom iyang sapot

Sa atbang siya galingkod
Gabasa'g "Revolutionary Road"

Akoy
2009.6.10

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita