2006/07/21

Takulahaw

Buhing hulagway sa banika, suod nga higala…
mikidlap sa wanang sa akong panumdoman.

Akoy
2006.07.21
There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita