2009/05/30

Kilid Sa Bung-aw

Ako natanggong
Taliwala sa damgo
Kilid sa bung-aw

Akoy
2009.5.30

May Sulo Ka Ba Diha?

Nia ang tawo
Namingwit og mabalak
Sa kagabhion


Akoy
2009.5.30

Pastilan

Pastilan nga bolpen
Wala nay tinta
Pastilan nga mata
Dili gusto sa suga
Pastilan nga balak
Dili na makita.

Akoy
2009.5.30

Nawala

Naglupadlupad ang balaknong alibangbang
Diha sa akong kahimatngonan
Pagkuha nako sa bolpen ug papel
Daw naligsan sa nag-ungot nga hunahuna
Silang tanan nawala.

Akoy
2009.5.9

Gahapon

Dili katulgon
Tungod ba sa nainom?
Balak miduaw.


Akoy
2009.5.30

Hikap

Huma'g kaligo
Bugnawng hangin mihikap
Sa akong lawas.

Akoy
2009.5.29

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita