2007/01/25

Talinghaga Sa Humba

nangalimyon ang kahumot
pag-abli sa taklob

gihukad sa talad ang
talagsaong halad

mitungha ang anito
taliwala sa bangaw

mikalawat sa halad
misimhot sa palad

tungod sa humba
natagbaw ang takna

gibayaw sa panganod
ug di na kalimot


naningangha sa
talagsaong pagtungha

sa dili ikalimod nga
talinghaga sa simod


Akoy
2007.01.25

2007/01/23

Day,

bawo lang

makabuyong
ang
lami
sa
humba
mohuot
sa
dughan
mohugot
sa
kaugatan

kalami
komoton
ang
humok
humot
lamonon
ang
simod
mosinaw

bawo lang

Akoy
2007.01.23

2007/01/18

Bung'awLawom ang kagabhion sa
dihang misangpit kanimo,
kataposang buhat usa 
misulod sa kahilom,
mipahimuyong sa 
mata sa alimpuyo, diin 
migaan ang kalawasan daw 
wanang sa kawanangan ug 
mipahiyom nga naminaw sa 
taguktok sa ulan, miduyog sa 
pangatagak sa takna ngadto sa 
bung'aw sa kaadlawon sa 
hinayhinay'ng paglatas sa tulay sa 
kinabuhi sakay sa ligid sa panahon
nga gahatod sa hinanok nga pagkatulog.

Akoy
2007.01.18


2007/01/10

Mao Diay

Takulahaw
Mitungha ka sa handomanan
Ngano man?
Kinsay miabli sa pultahan sa panumdoman?
Hain na ang dagang?
Aron ikapatik ko ang takna sa imong pagduaw
Hain ka na ba?
Di mahimong di masulat, kay basig mahanaw
Ug samtang gapangita
Nasud-ong ko ang binuhat nga kamay-ong
Sa imong katahoman
Nahimuot ko pag-ayo
Hahahaha…mao diay ang hinungdan

Midungo ko
Aron igaray sa pulong ang gibati
Dayo’g human
Milingi pag-usab, apan wala na siya
Gisubay ang ganghaan, didto
Naapsan sa panan-aw ang iyang panagway
Ug sa iyang paglakaw
Nabugti ang nanggunit nga pagbati kay miutong
Buot kaniya mokuyog!?
Kun gikusi mo lang ang ulat aron ka mahinumdoman?

Akoy
2007.01.10

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita