2014/01/08

Akong Damgo


Akong damgo 
Akong ampingan
 Dili nako kaniya
Patumban.

Ang Tibuok Kalibotan


Ania ako, diha kanimo
Ug ikaw ania dinhi kanako
Kay  ikaw ang tibuok kalibotan
Sama nga ako ang kalikopan
Ang tanang kawanangan.

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita