2008/10/23

Ginhawa

Ang layag duyog
Sa hinoyohoy sa hangin
Lulan sa sakayan
Sa mga balod sa dughan.Akoy
2008.10.23

Ako

Ako
Ang imong tawo
Mando-i
Ako

Akoy
2008.10.23

Panihapon

lamiang pagkaon
mananoy nga laylay
mahigalaong salo-salo
malipayong tigom-tigom


Akoy
2008.10.23

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita