2009/04/29

Sa Dalag Nga Bukid

Ulan init
Ulan init
Lima ka oras
Angat sa bukid

Tugnaw basa
Tugnaw basa
Dunay kape unta
Didto sa ibabaw.

Lami lami
Ang init sa kape
Bisan ang gisudlan nga baso
Plastik uyamot.

Akoy
2009.4.29

2009/04/25

Sa Hilom

Mitukod iyang kamot sa akong abaga
Aron pagtikang sa hagdan
Sa iyang wala, akong abaga
Sa iyang tuo, iyang sungkod

Dala tindog, gipugngan nako iyang kamot
Dungan ming mikanaog
Usa, duha, tulo, upat ka hagdan.
Dayon sa ubos, nagbulag mi sa hilom.

Kahumot

Basura iyang gibitbit sa duha ka kamot
Kahumot sa iyang buhok
Mosunod pa unta ko niya
Apan mihunong siya aron
Ako paunhon sa pagnaog
Ning piot nga hagdanan.

Akoy
2009.4.25

2009/04/22

Bidlisiw
Nangutana ka kon komosta ko.
Maayo ra man.
Ania.
Ang bidlisiw sa adlaw
Milagbas sa bintana
Mitungtong sa akong mga kamot.
Akong gilingi.
Gitan-aw.

Akoy
2009.4.22

2009/04/18

Way Maangkon

Gutling ray iya.
Matagbaw ba ang tawo?
Wa gyoy maangkon

Akoy
2009.4.18

2009/04/15

Kidlap

Balay miguho
Pagkidlap sa kahayag
Sa panimuot.

Akoy
2009.4.14

Kaatbang

Way kaugmaon
Ambot sa kagahapon
Kaatbang, ka ron.

Akoy
2009.4.14

2009/04/14

Anino

Sa akong luyo
Gapasalop ang adlaw
Anino kaatbang.

Akoy
2009.4.14

Sakay sa Kabaw

Sakay sa kabaw
Pag-umangkon sulay lang
Kami? Padagan!

Akoy
2009.4.14

Handurawan

Salop sa adlaw
Luyo sa kalubihan
Gikamingawan.


Akoy
2009.4.14

Salop

Miduaw ang handurawan sa
Salop sa adlaw luyo sa kalubihan.
Gimingaw ko sa iyang mga bulok
Sa katagbawan sa iyang katahoman.

Akoy
2009.4.14

Bugnaw Ang Hangin

Kanindot molakaw
Ubos sa landong sa dahon
Sa mga kahoy nga nagtalay
Daplin sa kalsada.
Bugnaw ang hangin.

Akoy
2009.4.14

Ay tawo!

Ahaaaay tawo!

Akoy
2009.4.14

2009/04/13

Lingiw

Waaa! Kanindot!
Daw langit ang palibot
Daw tin-aw nga lim-aw
Sa akong pagtan-aw
Daw anghel siya, milingiw.

Akoy
2009.4.13

2009/04/12

Nagmaya

Mikiay ang puting kurtina,
Daw tabanog mitugpa sa abaga sa sofa.
Ang kahayag midan-ag sa sala.
Nagmaya! Nabanhaw Siya!

Akoy
2009.4.12

Hayag Ang Adlaw

Nalingian, lahos sa nagbikaka nga pultahan,
mikiay ang puting kurtina nga gihadla
sa abli nga bintana. Hayag ang adlaw.
Malipayong pagkabanhaw.

Akoy
2009.4.12

2009/04/11

Way Balak Karon

Mobalak ko.
Mamati sa kahiladman.
Motan-aw sa pangisip.
Labi na sa karong panahona.

Moginhawa og lalom.
Usban pa.
Moginhawa pa.
Misangit ang kaguol sa kadyot sa pag-irog nako sa akong sampot, sa pagpahiluna og maayo.
Ginhawa’g lalom.
Balak ni sa linaglumay og ginhawa.

Gikapoy ko.
Daw magbaw ang ginhawa.
Mopahiluna pa gyod ko.
Gi-ekis na’ng duha ka tiil ilalom sa akong paa.
Misulod na’ng hangin nga mitulod sa kurtina.
Milalom na ang ginhawa.
Mipiyong na’ng mata.
Daw mihilab nang dughan.
Daw kahatsingon.
Gibinat ang likod, paugnat.
Ginhawa.
Piyong.
Pahulay.
Paminaw.
Hungihong sa palibot.
Sirbato sa sakyanan.
Kanaas sa ligid.
Tingog sa mga tawo sa layo.

Namati sa kahilom sa kahiladman.
Agi lang sa nagsubo nga kasingkasing.
Daw hinanok na akong gininhawa.
Ritmo sa nahikatulog.
Balod sa baybayon.
Kanaas sa mga balas.
Pagbanlas sa lapyahan.
Mibalik ang balod sa kahilom sa dagat.
Gilingo nako’ng liog, gipapiti ang ugat, paugnat sa liog.

Naguol gihapon ko.
Wa natagaan og taas nga panahon ang pamalandong niining semanaha.
Mao ba kaha ning hinungdan?
Sutaon.
Unsay nagpahipi sa kangitngit?

......

Guol?
Ngano kaha ?
Paminaw…naa bay balak sa akong pangisip karon?
Daw kangitngit lang…
Ang kahilom.

Unsay hulagway niini.
Sama niya?
Nahisama ba siya niya?
Hulagway ang una, balak ikaduha?

Gatan-aw kog salida sa akong hunahuna.
Hulagway ni Angelina Jolie, Mrs. Smith.
Lingaw nga salida. (Hunahuna ba to o komposisyon sa pagsulat?)
Mao bang abton, ang hunahuna maoy ginatayp?

Gabii na mopahulay na.
Guol?
Kapoy lang tingali.
Dili kaguol.
Wa poy balak karon.

Akoy
2009.4.11

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita