2009/04/12

Nagmaya

Mikiay ang puting kurtina,
Daw tabanog mitugpa sa abaga sa sofa.
Ang kahayag midan-ag sa sala.
Nagmaya! Nabanhaw Siya!

Akoy
2009.4.12

Hayag Ang Adlaw

Nalingian, lahos sa nagbikaka nga pultahan,
mikiay ang puting kurtina nga gihadla
sa abli nga bintana. Hayag ang adlaw.
Malipayong pagkabanhaw.

Akoy
2009.4.12

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita