2007/01/18

Bung'awLawom ang kagabhion sa
dihang misangpit kanimo,
kataposang buhat usa 
misulod sa kahilom,
mipahimuyong sa 
mata sa alimpuyo, diin 
migaan ang kalawasan daw 
wanang sa kawanangan ug 
mipahiyom nga naminaw sa 
taguktok sa ulan, miduyog sa 
pangatagak sa takna ngadto sa 
bung'aw sa kaadlawon sa 
hinayhinay'ng paglatas sa tulay sa 
kinabuhi sakay sa ligid sa panahon
nga gahatod sa hinanok nga pagkatulog.

Akoy
2007.01.18


SUMUSUNOD

Bisita

Bisita