2008/01/28

Wala Ako

Ikaw ang tuboran sa akong kusog
Wala ako
Ikaw ang tinubdan sa akong kinabuhi.
Wa ako.

Akoy
2008.10.28

2008/01/12

Karon Dayon

Kutob sa atong madamgo damgohon
Kutob sa atong mabuhat buhaton

Karon, kay way laing higayon
Ang panahon walay paaboton

Akoy
2008.01.12

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita