2004/09/07

Wala sa Lugar

Kainit sa dughan
pagmahay
pangandoy......
kay ang gihandom tua sa layo....
tua sa layo
ug di kaduol...


Ang kinabuhi
may gimok
didto dapit sa kasingkasing
ang tuyok sa dughan
duol sa mga tawo
nga makadasig
ug modapig

Ang pagmahay
kinabuhi nga nagkausik
kaluya
kahaw-ang
tungod kay nawa'
sa lugar

Unsaon, unsaon?
hain pangitaon?
ang gimok sa kinabuhi
gimok sa pakigbisog
nga diin ang huyang mahimsog
ang patay mabuhi
ang kasingkasing mohigugma
ang kalag mapukaw

Hain ang gimok sa kinabuhi?
tua ang mga buhi
tua ang madasigon
tua ang nagkalisod
tungod ug alang
sa gituohan,
tungod ug alang sa hinungdan
tungod ug alang sa kinabuhi

Kinabuhi ang nagabuhi sa tanan
nagadasig sa uban
nagapukaw sa nahikatulog
nagapaisog sa talawan
nagabanhaw sa patay
nagamugna sa mamugnaon
naghimo sa mga damgo
aaaay, bisan sa adlawng tutok
o sa gabiing namuntagon......

Kay ang bugwak sa kinabuhi, kusog…
ang maagian maanod
ang kinabuhi, makabuhi
may gimok
gimok sa mga buhi............

Ug dia ang pataypatay, pagmahay, kamingaw,
kasubo, sa nabiyaan
wala nagbarog sa hustong dapit
wala nahiduyog sa kaubanan
layo sa gimok sa kinabuhi
wala sa lugar.

Akoy
2004.9.7

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita