2008/10/16

Samad Sa Ilad

Nangisog ang liyon
Kay gitigbas
Mibarog
Kay hapdos ang samad sa ilad,
Nakigharong,
Hangtod milampos ang katarong.Akoy
2008.10.16

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita