2006/02/23

Pahiyom

Ang kabuntagon
nagpahiyom
pagtan-aw
sa barog
sa kandilang
nakigbisog
sa kangitngit
latas sa halawom
nga kagabhion.

Akoy
2006.02.23

Nipis ang Tabil

Sa buho mibutho ang ulang,
mikamang sa abuhon nga bonbon.
Malinawon...ang lapyahan
sa hapuhap sa balod sa hamis nga balas
samtang ang adlaw mihalok sa aping
sa kapunawpunawan, nagpadailos
sa dughan sa bungtod.

Panan-awon sa kilomkilom,
ang kahayag ug kangitngit nga
nag-ilog sa babayeng gahubog tapis
daplin sa baybayon.
Paspas pas kwaknit ang hangin
nga midagit sa sapot nga nipis
ug mitabon sa buho sa ulang.

Samtang nagtimpasaw ang
matahom nga binuhat, nakighalog
sa dagat, nagbudlay ang ulang
sa parat nga kahimtang.
Sa hinayhinayng kuotkuot,
sa dakong kakugi, nakasulod ra gyod
Diay, nipis ang tabil nga kahibulongan.

Akoy
2006.2.23

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita