2006/07/29

Kon Diin Agion

Ang ritmo sa tambol
di na angay hunahunaon,
hinoon, bation…sination.

matag untol sa kamot
pitik sa tudlo
kun dahunog sa lanog
sayaw sa hinay ug kusog
himas kun hapak
duot kun bundak
sa kalit kun balikbalik…

Way ikasugilon, sama sa
hunghong sa kagabhion
hinoon, ang mata


mopiyong…


Duyog sa higayon,
sunod sa gimok sa palad
kuyog sa tunob sa tambol

nga mohatod
og kalipay
ngadto sa
bukana
sa kagawasan,
hangtod
sa kinatumyan…

Nga saksi ang kahiladman
ug ang kapunawpunawan,
kon diin agion

ang langit.

Akoy
2006.7.29

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita