2008/01/28

Wala Ako

Ikaw ang tuboran sa akong kusog
Wala ako
Ikaw ang tinubdan sa akong kinabuhi.
Wa ako.

Akoy
2008.10.28

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita