2004/04/07

Pagtuaw

akong gipaabot ang takna
sa imong pagtuaw

nganong gibiyaan mo ako
pasayloa, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat

ang langit midag-om
mihuros ang hangin

lalom ang kahilom
ug siya mituaw, Nganong gibiyaan mo ako?

nahiagom sa dulom nga panan-aw
ang dag-om


Akoy
2004.4.7

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita