2007/01/25

Talinghaga Sa Humba

nangalimyon ang kahumot
pag-abli sa taklob

gihukad sa talad ang
talagsaong halad

mitungha ang anito
taliwala sa bangaw

mikalawat sa halad
misimhot sa palad

tungod sa humba
natagbaw ang takna

gibayaw sa panganod
ug di na kalimot


naningangha sa
talagsaong pagtungha

sa dili ikalimod nga
talinghaga sa simod


Akoy
2007.01.25

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita