2006/11/24

Dalan sa Langit

Gikan sa habog nga
bukid ang agay sa tubig nga
mikisaw sa bukana sa lunhawng lanaw.

Ang hayag ibabaw sa iyang kahamis
dili mahikap, gani ang akong anino gauna,
gapaluyo, gapakilid, mahanaw ug motumaw lag iya.

Samtang ang pako sa musika mihatod kanako
ngadto sa atop sa kalibotan, sa kinatumyan sa bukid
ubos sa langit, taliwala sa hayag sa katingalahang kaanyag.

Kay dili maangkon ang kaugalingong lawas, kon subo man
nga dili makuptan ang mga kabtangan ning kinabuhi, kalipay usab
nga dili mahiktan sa bisan unsang butang ang kagawasan sa akong espiritu.

Akoy
2006.11.24

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita