2005/07/26

Dios Mag-igo

Human kaon, tulog.
Unta, gaduka na,
gabuka ang mata...

Kon ang balak di mahuman,
di ka pul'an?Kon di mahuman,
di mahingpit ang kahulogan.

Ang sinugdan...
Ang katapusan...
Unsay kahulogan.
.
.
.
.
.
YUTA ?

Hulog sa Yuta
Ang liso nahulog moturok sa Yutang Tabunok


Ang Dios sa langit nagpakatawo
Nahimugso sa pasongan, taliwala sa kahayopan
Ug katawhan....nasaksihan ang iyang mga pulong ug binuhatan.
Ang saksi, mga disipulo nag'ingon,nagsulat,nagsangyaw hangtod karon.
"Ang Dios uban kanato". Uban sa kasaysayan.

Sa sinugdan, naa ang "pulong", ang "pulong" buhi,
ug ang pulong nahimong Tawo, taliwala sa katawhan
nagsangyaw'g paglaom,gugma'g pagtoo....labaw sa tanan
ang Gugma.

Ang gamayng tawo giduka, matulog na.
Gigutom,nikaon na.
Kapoy,mopahulay na.
Gabii na....
Ang tubag....wa pa...
Apan matulog na...
Gugma hain ka?
Apan gabii na...
ang garay human na ba?wala pa?
duhaduha pa...
way mahimo?
"Dios na lay mag-igo."
Sa kulang, Dios na lay mopuno.
Iya ang puno.

Akoy
2005.7.26

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita