2008/09/24

Daguok

Midaguok
Ang tingog sa baka
Sulod sa akong tiyan.

Akoy
2008.9.24

Pulong

papel
lang ba ang pulong
paliron
lang sa hangin?

Kuhit Sa Awit

Nataligam-an karon
Ang mananoy nga awit
Bisan tuod ganiha ra ni gatugtog

Daw gipukaw ang kahimatngonan
Sa kanindot nga makalipay
Sa panagtagbo sa awit ug pagpamati.

Daw gipasaka sa hagdan
Giabi-abi sa pantawan
Gipadayon, gipasulod sa lawak, unya...

Gibutyagan sa katagbawan
Sa iyang tinipigan
Nga katahoman

Akoy
2008.9.24

Mibagting Ang Batingaw

Gianinaw
Ang kapunawpunawan

Diin ang dagway sa Inahan?

Ang kahilom
Sa dughan may kahalang

Way laing nabatian, way nakit-an

Mibagting...Akoy
2008.9.24

Ang Musika

Abyan sa sayaw-sayaw

Akoy
2008.9.23

Nasayod Ba Ka?

Nasayod ba ka
Nga gipangita tika?
Nasayod ba ka
Nga nakit-an tika?
Sa inyong paglabay
Sa imong hulagway
Apan usahay...
Sa imong pag-ayo
Sa akong kwelyo kaniadto
Imong mga kamot
Imong kahilom
Imong buhok
Imong kaanyag...
Imong...makalukmay...
Imong mga mata...ngabil...
Katahom, labi na ang imong kahiladman,
Nabati ko lang, nailhan ko lang.
...niining handoman makit-an tika.
Nasayod ba ka?

Akoy
2008.9.24

Udtong Tutok

Luwan ning barko
Gasandig, midungaw
Sa dagat mitan-aw
Gabawog-bawog
Ang mga balod,
Lalom nga kabughaw,
Plata sa kasilaw
Ang kahayag nga mitin-aw
Sa akong panimuot
Nakakita na sa kanindot
Sa dagat, sa mga balod
Nawagtang ang
Kaguol sa dughan
Ang alimuot sa utok
Nahanaw daw bula
Natunaw sa kahayag
Sa pagtutok.

Akoy
2008.9.24

Kahilom

Dili pulong kining kahilom
Makadungog, dili kaingon
Kahayag lang, daw hangin
Bisan asa paingon
Ang kisaw, tin-aw
Sa linaw gapahimuyong
Makakita, dili isda
Mopahiyom, dili kay gigutom
Adunahan siya sa katahom.

Akoy
2008.9.24

Hinalay

Pula
Gibandera
Sa bintana
Gihalay

Akoy
2008.9.24

Bisita

Wala dire
Wala didto

Akoy
2008.9.23
There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita