2009/04/13

Lingiw

Waaa! Kanindot!
Daw langit ang palibot
Daw tin-aw nga lim-aw
Sa akong pagtan-aw
Daw anghel siya, milingiw.

Akoy
2009.4.13

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita