2010/01/27

Kahumot Sa Kusina

Paghanggab
Sa hangin,
Nanuhotsuhot
Ang kahumot sa giluto
(gikan sa kusina sa silingan)
Nga kalit misulod sa akong ilong
Ngadto sa kutokuto nga gigutom.

Akoy
2010.1.27

Kahinam

Sama sa yutang naughan
Gahinam-hinam siya
Pag-abot sa ulan.


Akoy
2010.1.27

Dagook

Ang dagook
Morag dalogdog
Sa dakong ulan
Sa unahan.

Akoy
2010.1.27

Mobalak Ko

Nganong

Naa ko dire?

Mobalak ko.

Akoy
2010.1.27

Estorya Sa Samin

Gwapo
Gihapon ka
Bisa'g
Nagkagidlay.

Akoy
2010.1.27

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita