2010/06/13

Hapuhap Sa Bidlisiw


Ang bidlisiw sa adlaw
Sa kahaponon (alas 5:15 )
Milagbas sa bintana nga bildo
Ug mitungtong sa akong buko-buko.
Giganahan ko sa kainit sa iyang hapuhap

Akoy
2010.6.13

2010/06/09

Onse Onse


Paglingi
Sa orasan...
11:11 AM
Upat ka buok
Gabarog,
Daw tuod.
Mga
Mangkoy
Ug mangkay.
Akoy
2010.6.9

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita