2006/07/01

Dangoyngoy

Dilaab sa dughan
ang kalayo sa kasingkasing
gatilap sa samad sa dangoyngoy.

Akoy
2006.7.1

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita