2008/10/28

Sakayan Sa Kapit-os

Sakayan sa kapit-os ang kasingkasing
Hapdos sa mga lambos sa
Panagsangka sa kabalaka ug ginhawa

Sa ilalom nahulog ang panahon
Nalubog ang tanlag sa kahilom
Nalumos  ang pagbati, gapadailos 
Sa lapalapa, sa baroganan
Sa salog,  sa sakayan.

Miinom sa tubig, midungo, mitidlom
Ang sakayan sa kasubo ug pag-ampo
Kahuyang ug pangaliyupo midunggo.

Akoy
2008.10.28


Wala Ko

Ikaw ang tuboran sa akong kusog. (Wala ko)
Ikaw ang tuboran sa akong  kinabuhi. (Wala ko)

Akoy
2008.10.28

Unsa

Unsa gahapon?

Unsa karon?

Misulat nga way sulat-sulat.

Mitan-aw'g sine nga way sine-sine.

'Tingog lang' gahapon.

'Sakay'g balyena' karon.


Akoy

2008.10.28SUMUSUNOD

Bisita

Bisita