2010/01/28

Di Ko Makiglalis

Di ko
Makiglalis
Sa akong tiyan.
Gutom kon gutom.
Barog dayon!
Dayon kaon!

Akoy
2010.1.28

Katikig Sa Tangkugo

Giligo og init,
Gihapyod-hapyod sa tudlo
Ang liog gilingo-lingo
Hangtod nawala
Ang katikig sa tangkugo.

Akoy
2010.1.23

Napaso

Iyang pantalon, pinapuok
Kimbot-kimbot, ang sampot
Aaah, init ang sabaw!

Akoy
2010.1.21

Oo, Tinuod, Nindot Ang Adlaw Karon

(Nakita ko niya gakaon sa paniudto,
Sa gamayng kan-anan. Iyang gisangpit, gitimbaya.)
"Diin ka gikan,dugay wa ka hikit-an?"

"Gikan ko miuli sa akong nasod,
Ug miadto didto sa Singapore. Ikaw komosta na man?"
(Gipasiplatan ang kaanyag sa amiga nga sama kaniya kagwapa.)

"Naa ra gihapon sa akong tindahan.
(Gabaligya'g pangbabaye, pangpatahom nga bestida.
Miadtong miduaw ko, gihatagan ko niya og porselanang pitser, gibutangan
nakog tsa.)
Bisita unya". (Miyango ba ko o wala? Usa ka tuig kapin na mi, wa magkita.)

(Milakaw na siya. Akong gisangpit, gitugonan.)
"Ingna imong Papa nga nakakita ko sa mga hulagway niya."
(Siya ang maestro nga potograper nga midasig kanako,
Ug mibaligya sa daan niyang kamera nganhi kanako. Wa na gamita ron.)

"Asa dapit?"

"Didto sa bag-ong 'bar' (Tubaan, kon sa ato pa.)"

"Ah, didto sa ilang Yang Hong".

"O''.

(Oo,
Tinuod, nindot ang adlaw.
Minindot samot sa iyang pagtumaw.
Unsa kaha kon makahigayon ko pagduaw kaniya, puhon?)

(Gihalog ko niya sa tumang kahinangop, sa way kukaulaw,
Atubangan sa akong mga bisita, kaniadto kadto.
Usa na lamang kini ka handomanan karon, usa ka tin-aw nga handurawan.
Gibinlan ko niya niini sa iyang paglakaw, sama sa adlaw nga gapadayon sa
iyang panaw.)

(Nahuman na ang paghandom, undangon na kining balaka, kon balak bay
tawag niini.
Moinom na lang kog tsa, kay daw dili ko kapadayon hangtod dili nako
mainon ang tsa karon.)


Akoy
2010.1.28

Tinuod

Ingon niya gahapon
Nindot ang adlaw karon.
Tinuod.

Akoy
2010.1.28

Balahibo Sa Ilong

Ang balahibo
Migimaw sa lungag.
Putlon, 'nail cutter' gamiton.
Ang ilong nanghupaw, daw kabaw.
Unsa na kaha kon masipyat ang amaw?
'Nail cutter' pa kaha ang itawag sa pangputol
Sa balahibo sa lungag sa ilong nga migimaw?

Akoy
2010.1.28

Gigutom

Wa ko gutma.
Nakadumdom ko
Nga wa koy paniudto.
Gigutom tingali ko.

Akoy
2010.1.28

Gugmang Gidungoy

Gugmang giatay,
Manok ba nga
Gidungoy?

Kalooy,
Kasayang
Sa gugma.

Akoy
2010.1.28

Giuhaw

Giwahing
Ang kurtina
Gitungab ang
Tubig, samtang
Gitan-aw ang bukid...
Gabalod-balod iyang bungtod.

Akoy
2010.1.28

Gugmang Giatay

Gugmang giatay,
Manok ba nga
Gidungoy?

Kalooy,
Kasayang
Sa giatay.

Akoy
2010.1.28

Ang Tawo

Hambog!

Akoy
2010.1.28

Katulgon Pa, Mibangon Na

Gamata na ko
Bisan gapiyong ang mata
Gapiyong-piyong
Bisan ga-inom og kape.Akoy
2010.1.28

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita