2009/06/24

Dig-ab

Drrrrb
Busog ang tiyan
Tagbaw ang galamhan

Matulog na
Gaan ang kalawasan
Tin-aw ang alimpatakan

Sakto gyod!

Akoy
2009.6.24

Diin

Diin ang kanhi kong puloy-anan?

Akoy
2009.6.24

Kaangayan

Kaangayan sa tanan
Sa gawas ug sulod
Sa taas ug ubos
Sa gamay ug dako
Sa tag-as ug mugbo
Sa huyang ug kusgan
Sa maalamon ug kulang-kulang
Sa babaye ug lalaki
Sa bata ug tigulang
Sa tawo ug kinaiyahan
Sa tanaman ug kabukiran
Sa kalasangan ug kahayopan
Sa kaisdaan ug kalanggaman
Sa langit ug yuta
Kay labad kon mayabag
Ang angay sa kaangayan.


Akoy
2009.6.24

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita