2005/07/22

Damgo sa Bukag

Buslot ang utok
morag bukag
manglusot ang piso
di matago, di mahipos.

Ihipos...
kay tukbon sa sigbin
lamoyon sa bitin
itak'om, lamunon.

Hilison...
sa hilom
ang unod nga tinuod,
ang di mao igawas sa lubot.

Hinaut...
ang utok dili bukag
sudlan,hiposan,hilisanan
nga way buslot.


Akoy
2005.7.22

Damgo sa Bukag

Buslot ang utok
morag bukag
manglusot ang piso
di matago, di mahipos.

Ihipos...
kay tukbon sa sigbin
lamoyon sa bitin
itak'om, lamunon.

Hilison...
sa hilom
ang unod nga tinuod,
ang di mao igawas sa lubot.

Hinaut...
ang utok dili bukag
sudlan,hiposan,hilisanan
nga way buslot.


Akoy
2005.7.22

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita