2011/03/08

Ang Dag-omNganong gadalogdog sa kaudtohon
Nga galagiting man unta ang kainit sa adlaw?
Sa gawas sa pultahan gisusi ang kalangitan
Ug tuod man, didto sa unahan, dapit sa amihanan
Galagom ang dakong dag-om.

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita