2010/02/28

Hiyas

Ang kahumot,
Hiyas niya.

Akoy
2010.2.13

Mga Mata

Mitutok siya
(Mikidhat ko niya)
Mipahiyom, dayon
Milingiw ang mga mata.

Akoy
2010.2.13

2010/02/27

Sud-an

Pipila ka balak
Na-'save as draft'
Wa kita'g kagawsan
Kay ang magbabalak
Naikog sa paggaray sa
Imong ngabil nga daw sud-an
Daw isdang gipabukalan, gilamasan,
Gipalamian og mga utan nga parat-parat
Ug aslom-aslom. 'Unya unsa man?' (Imong
Pahiyom.) 'Lami lagi kaayo. (Milami og samot
Tungod sa imong ngabil nga daw isdang pulaho'g
Hasang, gipabukalan, gilamasan, gipalamian, sama
Ning ginasud-an karon ug ginasud-ong sa atubangan.)

Akoy
2010.2.28

2010/02/09

Salamat

Salamat
Sa imong
Pahiyom.

Akoy
2010.2.9

Nahiubos

Ngutngot ang itlog
Napungot, nahiubos
Luag ang sanglog

Akoy
2010.2.9

2010/02/08

Makatay-og

Imong katahom
Makabugto'g ginhawa
Ug makaluya.

Akoy
2010.2.8

2010/02/06

2010/02/05

Kaon Sa McDo


Kaon sa McDo
Karon gaduko-duko
Giduka tawon.

Akoy
2010.2.5

2010/02/03

Guot Sa Dughan

Unsay guot sa dughan?
Ang kurtina giablihan
Dayon tan-aw sa unahan.

Akoy
2010.2.3

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita