2009/05/30

Kilid Sa Bung-aw

Ako natanggong
Taliwala sa damgo
Kilid sa bung-aw

Akoy
2009.5.30

May Sulo Ka Ba Diha?

Nia ang tawo
Namingwit og mabalak
Sa kagabhion


Akoy
2009.5.30

Pastilan

Pastilan nga bolpen
Wala nay tinta
Pastilan nga mata
Dili gusto sa suga
Pastilan nga balak
Dili na makita.

Akoy
2009.5.30

Nawala

Naglupadlupad ang balaknong alibangbang
Diha sa akong kahimatngonan
Pagkuha nako sa bolpen ug papel
Daw naligsan sa nag-ungot nga hunahuna
Silang tanan nawala.

Akoy
2009.5.9

Gahapon

Dili katulgon
Tungod ba sa nainom?
Balak miduaw.


Akoy
2009.5.30

Hikap

Huma'g kaligo
Bugnawng hangin mihikap
Sa akong lawas.

Akoy
2009.5.29

2009/05/29

Unsa Ang Balak?

Nangutana ko
Samtang galakaw sa da'n
Unsa ang balak?


Akoy
2009.5.29

Nganong Nasulat?

Nganong isulat?
Unsay tumong sa balak?
Nanampiling ko.

Akoy
2009.5.29

Bughawng Alibangbang

Akong dakpon ron
Ang bughawng alibangbang
Sulod sa damgo


Akoy
2009.5.28

2009/05/26

Ero ni Tikong

Ero ni Tikong

Mipatong
Misyomoy
Mitikongkong
Ay! Nabalintong
Misyagit og
Syatoooooooooooong!

Akoy
2008.02.05

2009/05/25

Asa Padulong?

Gapangutana
Si Ambot kay Bahala
Asa padulong?

Akoy
2009.5.25

Way Kalabotan

Iyang kalipay
Sa atong kalibotan
Way kalabotan

Akoy
2009.5.24

Mapa

Mapa sa yuta.
Sa akong handurawan
Dili tinuod.

Akoy
2009.5.25

2009/05/24

Tultoli Ko

Buot kong mosakay
Sa mga pako sa imong awit
Ibayaw sa imong langit

Tultoli ko sa imong sekreto
Kon dili man, tudloi na lang sa
Agianan sa imong dughan.


Akoy
2009.5.24

Higayon

Matag Karon
Higayon
Kay wa ta masayod
Kon mamatay na
Pohon.

Akoy
2009.5.24

2009/05/22

Usa Ka Bata

Usa ka bata
Nagtungko sa daplin
Sa ganghaan sa sinehan
Nagpaluoyluoy intawon
Aron siya pasudlon.

Akoy
2009.5.10

Naunsa Man?

Mikidlap sa panundoman
Imong mata
Malumo mong panan-aw
Imong ngabil

Naunsa man?
Kalit kang nahanduraw?
Di ba ikaw si Nene?
Imong bana, si Boy?


Akoy
2009.5.22

2009/05/14

Ania

Wala na siya
Panaw ang kinabuhi
Ania pa ko

Akoy
2009.5.13

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita