2010/02/03

Guot Sa Dughan

Unsay guot sa dughan?
Ang kurtina giablihan
Dayon tan-aw sa unahan.

Akoy
2010.2.3

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita