2004/04/08

“Pagkatam-is diay ang mabanhaw"

--- David C. Martinez

Malipayong Pagkabanhaw Igsoon!

Malipayong pagkabanhaw!
Ang kinabuhing dayon!
mibuntog sa kamatayon!

Si Hesus mihalog sa krus!
Ang gugma ug pasaylo midaog!
Ang Dios sa Kinabuhi mibanhaw kay Kristo!

Sa ikatulong adlaw ang kasakit nahanaw!
Ang kalinaw mitumaw!
Ang kahadlok naugdaw!

Ang kinabuhi nabanhaw!
Agi sa kamatayon paingon sa kinabuhing dayon!
Gugma ug pasaylo ni Kristo mipadayon!

Paglipay!
Pagdayeg sa Dios igsoon!
Angkon ang kinabuhing dayon!!!


Akoy
2004.4.08

2004/04/07

Pagtuaw

akong gipaabot ang takna
sa imong pagtuaw

nganong gibiyaan mo ako
pasayloa, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat

ang langit midag-om
mihuros ang hangin

lalom ang kahilom
ug siya mituaw, Nganong gibiyaan mo ako?

nahiagom sa dulom nga panan-aw
ang dag-om


Akoy
2004.4.7

2004/04/06

ang takna way tagdon

nihit ang anihonon
kay tag-init
nagpasilong ang tanan
sa puloy-anan

naglagiting ang kainit
sa kaudtohan
alimuot
bisan sa sulod

way kalooy ang adlaw
way giila
sa iyang pagsalop
way gipaabot.

ang panahon
way ilhon
ang takna
way tagdon.


Akoy
2004.4.6

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita