2006/11/15

Ang Kahaw-ang

Ning paghinuklog sa kahaponon, kon unsa ang kinabuhi,
gibati ang kahaw-ang, samtang galingkod lang…gatan-aw….
Sa akong pag-usob og tutok sa palibot, naamgohan nga ang huni
sa langgam ug bulok sa kadahonan sa kakahoyan misulod na sa
wanang sa akong kahaw-ang. Sa pag-abot sa takna sa pagbarog
ug pagpadayon og lakaw, siya usab mitungha sa akong
kahimatngonan nga galingkod daplin sa dalan ug namintal sa
yano apan bulawanong hulagway sa kakahoyan nga gatalay ug
namandong sa dalan sa ilang katahoman.

“Unsay pagbati sulod sa imong ginahulagway?
Kay karon, ako kahaw-ang, daw ako usa ka wanang.”
“Mao usab ako, kay unsay bili sa hunahuna…
kakapoy lang... ug dili pod tinuod ang kasagaran?
Ania lamang ako dinhi karon.”

Sa hilom…nabati ko ang iyang pagdungaw
sa akong kahaw-ang. Makasulod kaha siya sa
akong kahimatngonan,kon wa koy kahaw-ang?
Kay kon walay wanang, diin mobatog kining pagbati
ug hunahuna, diin motungha ang mga matahom nga linalang?
Kon walay wanang…walay katugpaan ang tanan.

Taliwala sa kakahoyan, ilalom sa ilang mga dahon ug bunga
ug sa kahilom nga gialirongan sa huni sa kalanggaman
ug siya nga galingkod daplin sa dalan nga karon akong gituparan,
napamatud-an ang kabililhon sa kahaw-ang. Ug pinaagi sa
mga pahiyom, katingala, pagbutyag ug padayag,
hinayhinayng nahulagway ang mga pangutana sa pag-ilaila,
mga pangandoy ug uban pang tinipigan sa kahiladman...

Wa damha...
nanguhit na ang kilomkilom, buot nang makig-uli.
Human sa panamilit, misubay na sa dalan nga giladlaran sa
bulawanong katahoman, bitbit ang gisaw-an nga handomanan.
May gapabilin bang kahaw-ang nga kapintalan ugma pohon
o kaha sa sunod tinghulog og dahon?


Akoy
2006.11.15

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita