2011/12/18

Usa Ang Kagikan


Gabii sa dalan galakaw
Gatagbo ako ug ikaw
Lahi-lahi ta'g paingnan
Apan usa ang kagikan.

Akoy
2011.12.18

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita