2008/09/25

Ginaksanay

mihalog ang itlog
sa linagang talong,
ug migakos ang talong
sa binatil nga itlog
kay init nang mantika
sa kalaha.

Akoy
2008.9.24

Paghinumdom

Mahimut-anon ka
Imong kaisog di katarog kanako
Imong kahimuot hinoon mitanod
Sa akong buot ug pagtahod.
Kining atong panagsuoray,
Ang kahimuot sa usag-usa,
Mibugkos sa atong panagsuod,
Buhing pagbati sa panagtagbo
Ug panag-uban,tinuod way kulang.
Maoy kahinam sa pagduaw,
Sa pagbalik...sa pagsalo-salo
Sa pag-estoryahanay
Hangtod sa imong pagpanaw
Lagsik ra gihapon ko sa kahinam
Nga magkita ta gihapon.
Kay nganong dili ko katuo
Nga ikaw nawala na.
Buhi ka sa panundoman. Ikaw,
Gasandig sa haligi sa pantawan,
Gahupot sa gitara,gapaabot
Gapraktis sa atong kanta.
Gakuskos sa kahimuot
Sa sunod natong panag-abot.
Natay-og ang akong kalibotan
Sa kagabhion nga mituhop
Sa akong kahiladman ang
Kamaturan nga nakawang
Kay nganong ikaw gilabni sa kahitas-an
Gikan sa akong kiliran.
Gitay-og ko ang trono sa langit
Kay nganong ako gihikawan
Sa nag-inusarang
Kalipay ning kalibotan.

Akoy
2008.9.25
There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita