2006/11/24

Dalan sa Langit

Gikan sa habog nga
bukid ang agay sa tubig nga
mikisaw sa bukana sa lunhawng lanaw.

Ang hayag ibabaw sa iyang kahamis
dili mahikap, gani ang akong anino gauna,
gapaluyo, gapakilid, mahanaw ug motumaw lag iya.

Samtang ang pako sa musika mihatod kanako
ngadto sa atop sa kalibotan, sa kinatumyan sa bukid
ubos sa langit, taliwala sa hayag sa katingalahang kaanyag.

Kay dili maangkon ang kaugalingong lawas, kon subo man
nga dili makuptan ang mga kabtangan ning kinabuhi, kalipay usab
nga dili mahiktan sa bisan unsang butang ang kagawasan sa akong espiritu.

Akoy
2006.11.24

2006/11/15

Ang Kahaw-ang

Ning paghinuklog sa kahaponon, kon unsa ang kinabuhi,
gibati ang kahaw-ang, samtang galingkod lang…gatan-aw….
Sa akong pag-usob og tutok sa palibot, naamgohan nga ang huni
sa langgam ug bulok sa kadahonan sa kakahoyan misulod na sa
wanang sa akong kahaw-ang. Sa pag-abot sa takna sa pagbarog
ug pagpadayon og lakaw, siya usab mitungha sa akong
kahimatngonan nga galingkod daplin sa dalan ug namintal sa
yano apan bulawanong hulagway sa kakahoyan nga gatalay ug
namandong sa dalan sa ilang katahoman.

“Unsay pagbati sulod sa imong ginahulagway?
Kay karon, ako kahaw-ang, daw ako usa ka wanang.”
“Mao usab ako, kay unsay bili sa hunahuna…
kakapoy lang... ug dili pod tinuod ang kasagaran?
Ania lamang ako dinhi karon.”

Sa hilom…nabati ko ang iyang pagdungaw
sa akong kahaw-ang. Makasulod kaha siya sa
akong kahimatngonan,kon wa koy kahaw-ang?
Kay kon walay wanang, diin mobatog kining pagbati
ug hunahuna, diin motungha ang mga matahom nga linalang?
Kon walay wanang…walay katugpaan ang tanan.

Taliwala sa kakahoyan, ilalom sa ilang mga dahon ug bunga
ug sa kahilom nga gialirongan sa huni sa kalanggaman
ug siya nga galingkod daplin sa dalan nga karon akong gituparan,
napamatud-an ang kabililhon sa kahaw-ang. Ug pinaagi sa
mga pahiyom, katingala, pagbutyag ug padayag,
hinayhinayng nahulagway ang mga pangutana sa pag-ilaila,
mga pangandoy ug uban pang tinipigan sa kahiladman...

Wa damha...
nanguhit na ang kilomkilom, buot nang makig-uli.
Human sa panamilit, misubay na sa dalan nga giladlaran sa
bulawanong katahoman, bitbit ang gisaw-an nga handomanan.
May gapabilin bang kahaw-ang nga kapintalan ugma pohon
o kaha sa sunod tinghulog og dahon?


Akoy
2006.11.15

2006/11/13

Kahayahay sa Katahoman

Human sa paningkamot,
paghunat sa tibuok kusog
sa kasingkasing ug hunahuna,
nga dili na gani ikatulog…
human niini,
isalig ang suliran ngadto kay Bathala.
Ang dili na makaya
itugyan Kaniya.

Lingkod ra god
nga wa nay laing buhaton
ug wa nay hunahunaon.
Ang bisan unsa nga mosantop
sa ulo, ihipos ubos sa sampot
ug lingkoran gyod aron dili kagimok.
Tan-awon ang hangin nga
namaypay sa bintana
ug ang mga dahon nga
mikiaykiay… makigsayaw.

Daw tua ka man sa disyerto sa
paglabay sa mga adlaw.
Wa gyoy umalabot nga kasulbaran.
Salig lang gihapon hangtod
sa tukmang higayon
nga ang katin-aw sa panan-aw
mobutyag sa husto ug dili mao,
ang nindot kun maot.
Human pagpili sa tinuod
nga katahoman, matagamtaman
ang kahayahay.

Akoy
2006.11.13

2006/11/12

Hayahay

human sa paningkamot,
paghunat sa tibuok kusog
sa kasingkasing ug hunahuna,
nga dili na gani ikatulog…
human ning tanan, isalig sa Amahan
itugyan kaniya ang dili na makaya


lingkod ra god ug mao ray buhaton,
kay wa nay angay pang hunahunaon
bisan unsang mosantop sa ulo,
ibutang ubos sa sampot ug lingkoran
aron dili kagimok...

tan-awon ang hangin nga namaypay sa bintana
ug ang mga dahon nga mikiay sa iyang paglabay...

Daw sa disyerto ang milabay nga mga adlaw,
way miabot nga kasulbaran…
gasalig lang gihapon
hangtod sa tukmang higayon
ang katin-aw sa panan-aw
mobutyag sa hulagway sa kalisdanan,
sa husto ug dili mao.
Ang katahoman lamang pilion
isalibay ang dili husto.
Hayahay ang pagdawat sa katahoman.

Akoy
2006.11.12

2006/11/10

Tug-ani Ko

unsa nga bulak
ang gipatik sa imong payod?

mihiwid ka,
mihawid sa imong buhok…

milingi ug
mitan-aw sa layo…

tungod sa inosente mong mata
ug ngabil...

nabugtoan kog ginhawa…
hagki na lang ko!

Akoy
2006.11.10

Buyag...Simba ko!

bisan unsay gipangyawit
apan ang usa ka buang may balak nga tinipigan.

motuo kag sa dili,
may kasugiran ang iyang kapalaran...

iyang gibutyag sa udtong tutok ang kahimtang
diay, ang kasagaran...mga buang....

siya gayawyaw sa iyang kaugalingon
samtang ang kadaghanan…gihilom lang…

ang kabuang…
buyag, simba ko!

Akoy
2006.11.10

2006/11/06

Oras: Giotro'g Garay

ang balanghai
sa baybay
midunggo

balod...

ibabaw sa
way puangod
nga panahon...

ang
lingganay
mibagting...

Akoy
2006.11.06

2006/11/04

Dugay Na

dugay nang
wa ko kalupad
dugay na...

kaniadto,
molupad ko kon masulob-on
ngadto sa kawanangan, ibabaw sa kalasangan....
sa kabukiran...lunhawng tanaman...
ngadto palayo sa kahimtang...

motugpa didto sa sekretong batoganan
nga akong gitukod sa wanang…
tanan kong dulaan,
mga kalingawan...naa didto
ug mao sad akong sakyanan pagtuyok
sa tibuok kalibotan…
kuyog sa mga kahigalaan.

dugay nang
wa ko kalupad
dugay na...


Akoy
2006.11.04

Asa ka Padulong?

Listen to the song of the wind:
"Asa ka padulong?"
A man
kisses the rising sun...
and turns the boat's 'dulong'
homeward...
Yutang Tabunon.

Akoy
2006.11.04

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita