2005/10/14

Pasalig

Ang adlaw mosubang
pag-abot sa takna
Ang manok motuktuga-ok
mopukaw sa kahinanok.

Ang bidlisiw sa adlaw
mopahiyom sa kabuntagon
Ang yamog sa bulak
mobiya daw luha

Uban sa pag sidlak sa adlaw
mahanaw ang kamingaw
Motuhop ang kainit
sa dughan may pasalig.


Akoy
2005.10.14

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita